• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.04.2021. -
Индекси потрошачких цена, март 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године, у просеку су повећане за 0,5%. Потрошачке цене у марту 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,8%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане у просеку за 1,6%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у марту 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Транспорт (2,2%), Храна и безалкохолна пића и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,6%), Алкохолна пића и дуван (0,3%), Здравство (0,2%) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Одећа и обућа (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-1,0%) и Комуникације (-0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.