• A
  • A
  • A
buildings-913589_960_720.jpg
10.02.2021. -
Грађевинска делатност , IV квартал 2020.


Према подацима прикупљеним у IV кварталу 2020. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије опала је за 10,4% у текућим ценама, док у сталним ценама тај пад износи 8,9% у односу на IV квартал 2019. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, у IV кварталу 2020. вредност изведених радова у сталним ценама повећана је у Београдском региону (4,4%) и у Региону Шумадије и Западне Србије (3,0%), а опала је у Региону Војводине (19,2%) и у Региону Јужне и Источне Србије (27,9%) у односу на исти квартал 2019. године.

Од укупне вредности грађевинских радова на територији Републике Србије изведено је 96,0%, док је преосталих 4,0% изведено на градилиштима у иностранству.

Укупна вредност радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, опала је за 9,4% у односу на IV квартал 2019. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај пад износи 7,9%.

Остале вести