• A
  • A
  • A
shutterstock_368080166.jpg
21.12.2020. -
Научноистраживачка делатност, 2019.


Учешће издатака за истраживање и развој у БДП-у износило је 0,89% у 2019. години.

Број истраживача запослених у ИРД порастао је у 2019. години за нешто више од 1% у односу на претходну годину.

У укупном броју организација које се баве истраживачко-развојном делатношћу (ИРД), у 2019. години нефинансијски сектор је учествовао са 49%, сектор државе са 16,9%, високо образовање са 33,2% и непрофитни сектор сa 0,9%.

Број истраживачких радова (пројеката и студија) порастао је у 2019. години за 5,2% у односу на 2018. годину, где фундаментални радови учествују са 45%, примењени са 36%, а развојни са 19%.

У укупним издацима за ИРД у 2019. години, учешће бруто инвестиција износи 6,8%, а текућих издатака 93,2%.

 У 2019. години, нефинансијски сектор је уложио у ИРД 28% сопствених средстава, а средства државне и локалне управе користили су за ИРД: државни сектор 72,4% и високо образовање 69,8%.