• A
  • A
  • A
SV22.jpg
23.11.2020. -
Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2020.


Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2020. године мањи је за 51,5% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 48,2%, док је страних возила мање за 53,3%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Мађарске, 9,9%, затим Босне и Херцеговине, 6,1%, и Немачке, са учешћем од 5,2%.

Излаз путничких моторних возила из Републике Србије мањи је за 52,9% у односу на исти период 2019. године. Број возила с домаћом регистрацијом у излазу је мањи за 47,2%, док је у истом периоду излаз возила са страном регистрацијом мањи за 56,2%. Најбројнија су возила са регистрацијом Босне и Херцеговине, са учешћем од 7,0%, а затим следе возила са регистрацијом Мађарске, са учешћем од 6,5%, и Немачке, са учешћем од 5,8%.

Укупан број путника који су свим врстама путничких превозних средстава ушли у Републику Србију током трећег квартала 2020. године мањи је за 60,3% у односу на исти период претходне године. Број путника у возилима с домаћом регистрацијом мањи је за 61,9%, док је у возилима са страном регистрацијом мањи за 59,8%.

Укупан број путника изашлих из Републике Србије током трећег квартала 2020. године мањи је за 59,1% у односу на исти квартал претходне године. Број путника у возилима с домаћом регистрацијом мањи је за 60,8%, док је у возилима са страном регистрацијом мањи за 58,4%.

Највећи број возила ушао је преко граничних прелаза с Босном и Херцеговином, 34,2%, а затим преко граничних прелаза са Хрватском, 22,9%, и Мађарском, 18,8%. Највећи број улаза возила у Републику Србију забележен је преко следећих граничних прелаза: Хоргош, 15,4%, Батровци, 13,7%, и Градина, 12,3%.

Преко граничних прелаза с Босном и Херцеговином изашао је највећи број путничких превозних средстава, 37,3%, а затим преко граничних прелаза са Хрватском, 21,5%, и Мађарском, 17,4%. Три прелаза с највећим прометом путничких превозних средстава у излазу из Републике Србије јесу Градина, са 12,7%, затим Хоргош, са 12,5%, и Батровци, са 11,2%.