• A
  • A
  • A
odlaganje_mews.jpg
16.10.2020. -
Одлаже се Попис становништва, домаћинстава и станова 2021.


Базирајући се на резултатима свеобухватне анализе и процене ризика, Републички завод за статистику донео је одлуку да због неповољне епидемиолошке ситуације проузроковане пандемијом COVID-19, која може битно да угрози припреме и теренску реализацију Пописа 2021, спровoђење овог најкомплекснијег и најскупљег статистичког истраживања одложи за шест месеци, односно да се теренска реализација пописа уместо у априлу спроведе у октобру 2021. године.

Републички завод за статистику је без обзира на неповољну епидемиолошку ситуацију успео, првенствено захваљујући доброј организацији рада у ванредним околностима и свесрдном залагању запослених, да реализује све до сада планиране активности на припремама Пописа 2021, чија је теренска реализација, у складу са Законом о Попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године  („Сл. гласник РС”, бр. 9/2020), предвиђена за април 2021. године.

Међутим, у наредном периоду потребно је реализовати низ активности које захтевају директан контакт, како запослених у Заводу са непосредним учесницима у попису (инструкторима, пописивачима, члановима пописних комисија и другим лицима ангажованим за пописивање специфичних категорија становништва), тако и директан контакт инструктора и пописивача са грађанима. Као најризичније су препознате следеће активности: (1) селекција и обука око 20 000 кандидата за инструкторе и пописиваче      (у периоду јануар–март) и (2) теренско прикупљање података у априлу 2021. када 15 000 пописивача треба да изађе на терен и да у року од месец дана обиђе сваки стан/кућу и да попише комплетно становништво, укључујући и лица смештена у старачким домовима, психијатријским болницама, домовима за децу без родитељског старања, студенте и ученике у домовима и интернатима, мигранте у прихватним центрима и друге категорије становништва у колективном смештају које су у већем ризику од заражавања.

Имајући у виду наведене активности и рокове за њихову реализацију, али и неизвесну епидемиолошку ситуацију и опасност од ширења заразне болести током спровођења пописних радњи, након консултација са епидемиолозима и опсежне анализе различитих сценарија, одлучено је да се Попис 2021. одложи за шест месеци.

Одлука о одлагању Пописа 2021. није лако донета и заснива се на више фактора, при чему је најважнији – потреба да се осигура безбедност грађана и директних учесника у попису – заједно са потребом за реализацијом свеобухватног пописа који ће пружити ажурнe, квалитетнe и поузданe податке.

Током доношења одлуке о одлагању пописа разматране су и информације о плановима других земаља које примењују исти метод пописивања. Све државе које спроводе традиционални попис (методом интервјуа) суочавају се са изазовима које се тичу кључних активности као што су селекција, обука кандидата, логистика и теренско прикупљање података. Став Евростата је да пандемија коронавируса има директан утицај на производњу европских статистика и да је све јасније да се многе државе суочавају са значајним потешкоћама у спровођењу пописа. Година која претходи теренском спровођењу пописа кључна је за планирање и тестирање ефикасности система и процеса, што није могло бити реализовано услед ограничења проузрокованих пандемијом. Из тог разлога, Шкотска и Ирска које су планирале да спроведу попис у априлу 2021, званично су одложиле попис за април 2022. Остале европске државе разматрају различите сценарије, прилагођавају планове и развијају додатне стратегије за спровођење пописа. У прилог доношењу одлуке о одлагању пописа јесте и препорука Одељења за статистику Уједињених нација (UNSD) и Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) који су у контексту негативног утицаја актуелне пандемије, у септембру 2020. издали сет препорука у којима, као најразумније решење, предлажу одлагање пописа у државама које су интензивирале припремне активности - https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/ppe_in_censuses.pdf.

Одлагање Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. неминовно намеће потребу да се Попис пољопривреде, који је био планиран за октобар 2021, одложи за 2022. годину.

Републички завод за статистику ће и у наредном периоду континуирано пратити епидемиолошку ситуацију како би препознао и проценио све потенцијалне ризике и благовремено прилагодио планиране активности.

Остале вести