• A
  • A
  • A
960x700 SILK-01.jpg
15.10.2020. -
Сиромаштво и социјална неједнакост, 2019.


У 2019. години стопа ризика од сиромаштва износила је 23,2%, и у односу на 2018. годину нижа је за 1,1 процентна поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 31,7%, и у односу на 2018. годину нижа је за 2,6 процентна поена.

Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је расположиви еквивалентни приход испод прага ризика од сиромаштва, који је у 2019. износио 19 381 динара просечно месечно за једночлано домаћинство. Стопа ризика од сиромаштва не показује колико лица је стварно сиромашно, већ проценат лица који имају еквивалентни расположиви приход нижи од прага ризика од сиромаштва.

Праг ризика од сиромаштва за домаћинства с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година износио је 34 886 динара, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година износио 40 700 динара.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица који су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћени, или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада.

Посматрано према старости, лица млађа од 18 година највише су била изложена ризику од сиромаштва – 28,9%, као и лица старости од 18 до 24 година – 25,6%. Најнижу стопу ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година – 21,1%.

Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 51,9%, затим лица у домаћинствима која чине самохрани родитељи с једним дететом или више издржаване деце –  41,6%.

У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица – 47,5%, док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца – 6,5%. Код самозапослених лица ова стопа износила је 25,9%, а код пензионера 17,2%.

Остале вести