• A
  • A
  • A
shutterstock_14701387.jpg
25.09.2020. -
Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09.2020.


Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2020. године, остварена производња пшенице је 2 973 хиљ. тона, што је за 17,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је виша за 7,4%, а вишања за 70,9%.

Очекивана производња кукуруза је 8 048 хиљ. тона, што је за 9,6% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња соје (15,1%), а мања сунцокрета (8,8%) и шећерне репе (10,5%).

У односу на десетогодишњи просек (2010–2019), производња пшенице је већа за 17,8%, кукуруза за 29,4%, сунцокрета за 26,3% и соје за 60,3%, а производња шећерне репе је мања за 25,7%.

У поређењу са производњом оствареном у прошлој години, очекује се већа производња шљива, за 4,2%, а мања јабука, за 2,0%. У односу на десетогодишњи просек, очекује се повећање производње јабука за 21,3% и шљива за 37,3%. Очекивана производња грожђа у Републици Србији мања је за 2,0% од прошлогодишње, што је за 1,8% мање у односу на десетогодишњи просек.

Коначни подаци о производњи усева, воћа и грожђа у 2020. години биће објављени у току марта 2021. године.

Републички завод за статистику од 1999 . године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Остале вести