• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
22.09.2020. -
Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2020.


У 2020. години 81% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 94,1%. У Војводини она износи 75,3%, у Шумадији и Западној Србији 77,5%, док у Јужној и Источној Србији износи 77,3%.