• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ - домаћинства

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима (ИКТ-ДОМ) обезбеђује податке о  заступљености уређаја, рачунара, интернета, као и типа интернет конекције у домаћинствима.

 

Вести
Види све
shutterstock_366763475.jpg
20.09.2019. - Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2019.

У 2019. години 80,1% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 89,7%. У Војводини она износи 81,6%, у Шумадији и Западној Србији 75,6%, док у Јужној и Источној Србији износи 72,2%.

Опширније
Кључни показатељи
Домаћинства која поседују мобилни телефон
93,7 %
Домаћинства која поседују лаптоп
49 %
Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију
79,6 %
Подаци