• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ - домаћинства

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима (ИКТ-ДОМ) обезбеђује податке о  заступљености уређаја, рачунара, интернета, као и типа интернет конекције у домаћинствима.

 

Вести
Види све
22. октобар 2021. Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2021.

У 2021. години 81,5% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 92,9%. У Војводини она износи 77,8%, у Шумадији и Западној Србији 79,2%, док у Јужној и Источној Србији износи 76,1%.

Опширније
Кључни показатељи
Домаћинства која поседују мобилни телефон
94,6 %
Домаћинства која поседују лаптоп
53,9 %
Домаћинства која поседују широкопојасну интернет конекцију
81,4 %
Подаци