• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
31.08.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и јул 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јул 2020. године износи:

   – 24366,9 милионa долара – пад од  9,3% у односу на исти период претходне године;

   – 22016,9 милиона евра – пад од  7,5% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 10308,4 мил. долара, што чини пад од 9,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 14058,5 мил. долара, што је за 8,9% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 9310,1 милиона, што је пад од 8,2% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 12706,8 милиона, што представља пад од 7,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3750,0 мил. долара, што чини смањење од 6,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3396,7 милиона, што је смањење од 4,0% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,3% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,1%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1150,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, нафте и нафтних деривата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 1672,0 а увоз 521,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 320,5%. Изражено у еврима, извоз износи 1510,7 а увоз 471,7 мил. евра (суфицит је 1039,0 мил. евра, а покривеност увоза извозом 320,3%).

Саопштење за јавност

Остале вести