• A
  • A
  • A
docks-1776365.jpg
31.07.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и јун 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-јун 2020. године износи:

   – 20426,2 милионa долара – пад од  9,9% у односу на исти период претходне године;

   – 18543,4 милиона евра – пад од  7,7% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 8621,0 мил. долара, што чини пад од 11,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 11805,2 мил. долара, што је за 9,1% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 7822,4 милиона, што је пад од 8,9% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 10721,0 милиона, што представља пад од 6,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3184,2 мил. долара, што чини смањење од 3,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2898,5 милиона, што је смањење од 0,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,0% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,7%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 961,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, нафте и нафтних деривата, друмских возила и производа од метала. Извоз Србије износи 1395,3 а увоз 434,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 321,5%. Изражено у еврима, извоз износи 1266,9 а увоз 394,5 мил. евра (суфицит је 872,4 мил. евра, а покривеност увоза извозом 321,1%).

Саопштење за јавност