• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
31.07.2020. -
Индекси индустријске производње, јун 2020.


Индустријска производња у Републици Србији у
јуну 2020. године већа је за 2,6% у односу на јун 2019. године, док је у односу на просек 2019. године, мања за 0,1%. Индустријска производња у периоду јануар – јун 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. године, мања је за 1,8%.

Посматрано по секторима,

у јуну 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 4,1%,
  • сектор Рударство – пад од 0,2%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 4,5%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јуну 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу (14,0%),
  • енергије (5,5%),
  • нетрајних производа за широку потрошњу (4,6%), и
  • интермедијарних производа, осим енергије (0,3%),

 

док је пад забележен у производњи:

  • капиталних производа (7,0%),

 

Обим индустријске производње у јуну 2020. године, у односу на јун 2019, бележи:

– раст код 17 области (учешће у структури индустријске производње – 57%), а

– пад код 12 области (учешће у структури индустријске производње – 43%).

 

Највећи утицај на раст индустријске производње у јуну 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња деривата нафте, Производња прехрамбених производа, Производња фармацеутских производа и препарата, и Производња хемикалија и хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 2,7%, а за прерађивачку индустрију пад од 2,5%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2020. године, у односу на мај 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 6,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 6,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јуну 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње мања је за 0,4%, а код прерађивачке индустрије већа je за 3,4%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.