• A
  • A
  • A
Производња и залихе

Статистика индустријске производње прати производњу, залихе и продају индустријских производа на месечном нивоу. Подаци се користе за израду индикатора "Индекс индустријске производње" који показује тенденцију промена у развоју индустрије и динамику индустријске производње. Такође се рачуна  индикатор "Индекс залиха готових производа у индустрији" који омогућава сагледавање промена у стању залиха индустријских производа у месечној периодици. Приказују се и произведене количине, залихе и реализација на нивоу група сродних индустријских производа.

Вести
Види све
31. октобар 2022. Индекси индустријске производње, септембар 2022

Пад индустријске производње од 0,3% у септембру 2022. године у односу на септембар 2021. године.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Индекси индустријске производње