• A
  • A
  • A
ZapN.png
30.07.2020. -
Према административним изворима – 35532 запослених више него у истом периоду прошле године


Укупан број запослених у другом кварталу 2020. године износио је 2 197 065 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 1,6%, односно за 35 532 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 064 776, ван радног односа 65 296, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 66 994.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 2,3% (46 941 лице) у односу на исти квартал претходне године.

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Војводине.     

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 15 647 лица), Грађевинарство (раст од 10 499 лица), Информисање и комуникације (раст од 6 905 лица), Образовање (раст од 4 474 лица)  и Саобраћај и складиштење (раст од 3 892 лица).