• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
30. октобар 2023. Регистрована запосленост, III квартал 2023

Укупан број запослених у трећем кварталу 2023. године износио је 2 360 762 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,2%, односно за 51 807 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Стручне, научне и техничке делатности (раст од 17 004 лица), Информисање и комуникације (раст од 12 408 лицa), Прерађивачка индустрија (раст од 7 948 лица) и Услуге смештаја и исхране (раст од 4 955 лица).

Опширније
Подаци