• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
29. април 2024. Регистрована запосленост, I квартал 2024

Укупан број запослених у првом кварталу 2024. године износио је 2 364 580 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 0,6%, односно за 14 833 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Здравствена и социјална заштита (раст од 13 576 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 12 524 лица), Информисање и комуникације (раст од 4 928 лицa) и Грађевинарство (раст од 4 259 лица).

Опширније
Подаци