• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
28. април 2022. Регистрована запосленост, I квартал 2022

Укупан број запослених у првом кварталу 2022. године износио је 2 284 286 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 1,6%, односно за 36 086 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Информисање и комуникације (раст од 8 803 лица), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 7 598 лица), Прерађивачка индустрија (раст од 5 675 лица) и Стручне, научне и техничке делатности (раст од 5 592 лицa).

 

Опширније
Подаци