• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
28. октобар 2022. Регистрована запосленост, III квартал 2022

Укупан број запослених у трећем кварталу 2022. године износио је 2 308 955 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 0,9%, односно за 21 496 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Информисање и комуникације (раст од 12 396 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 6 726 лицa), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 4 720 лица) и Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање (раст од 4 266 лица).

 

Опширније
Подаци