• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
ZapN.png
30.07.2020. - Према административним изворима – 35532 запослених више него у истом периоду прошле године

Укупан број запослених у другом кварталу 2020. године износио је 2 197 065 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 1,6%, односно за 35 532 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 064 776, ван радног односа 65 296, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 66 994.

Опширније
Подаци