• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
24.07.2020. -
Живорођени и умрли, јануар-јун 2020.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2020. године, број живорођених је износио 29 314. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 29 666, бележи се пад од 352 односно за 1,2%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2020. године износио је 51 569 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 52 309, бележи се пад од 740 или за 1,4%.