• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
23.07.2020. -
Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2019


У Републици Србији је у 2019. години завршен поступак по кривичној пријави за 92 797 пунолетних учиниоца кривичних дела, што је за 0,1% мање у односу на 2018.

Правноснажно је осуђено 28 112 пунолетних лица, односно 6% мање него у претходној години. Најбројнија кривична дела за која су правноснажно осуђена пунолетна лица су кривична дела против: имовине (28%), брака и породице (14,8%) и здравља људи (16,1%). На казну затвора од 40 година правноснажно су осуђена четири лица. Казна затвора чини 24,1% свих казни, а условна казна (условни затвор) 57,2%.