• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
15.07.2020. -
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2019


Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2019. години је 2 903 и већи је за 6% у односу на 2018. Већу за изрицање кривичних санкција су поднета 2 002 предлога а тај број је, у односу на претходну годину, већи за 8%, док је број малолетника којима су изречене кривичне санкције 1 676, што је, такође, више за 8%.

Васпитни налог према малолетним учиниоцима кривичних дела је у 244 случаја применио јавни тужилац за малолетнике, а у 33 случаја то је урадио судија за малолетнике. У 2019. години је казна малолетничког затвора изречена за четири малолетника (0,2%).