• A
  • A
  • A
shutterstock_508440166.jpg
02.07.2020. -
Створени и третирани отпад, 2019.

 

Током 2019. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 64,5 милиона тона отпада, од чега 75,6% чини неопасни, а 24,4% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (29,2%).

Кад је реч о створеним количинама отпада, посматрано по секторима, и у односу на претходну годину, у 2019. години забележена су следећа кретања: сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство – раст од 41,5%, Рударство – раст од 39,2%, Прерађивачка индустрија – раст од 7,1%, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – раст од 0,1%, Снабдевање водом и управљање отпадним водама – пад од 14,4%, Грађевинарство – раст од 10,1% и сектори услужних делатности – раст од 0,5%.

У 2019. години укупно је третирано 62,7 милиона тона отпада. Од укупно третиране количине отпада одложено је 60,3 милиона тона (96,4%). 

Рециклиране количине отпада у 2019. години бележе раст у односу на претходну годину од 6,6%, који је углавном настао због повећаног рециклирања металног отпада.

Количина рециклираног отпада коришћеног као гориво за производњу енергије већа је за 14,9% него претходне године.