• A
  • A
  • A
Отпад и опасне хемикалије

Статистика отпада  садржи податке о генерисаном и третираном отпаду према секторима економских делатности, а статистика  опасних хемикалија податке о потрошњи изабраних хемикалија према класама токсичности.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_508440166.jpg
03.07.2019. - Створени и третирани отпад, 2018 – Претходни подаци

Током 2018. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 49,2 милиона тона отпада, од чега 68,8% чини неопасни, а 31,2% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (39,5%).

Опширније
Подаци