• A
  • A
  • A
Отпад и опасне хемикалије

Статистика отпада  садржи податке о генерисаном и третираном отпаду према секторима економских делатности, а статистика  опасних хемикалија податке о потрошњи изабраних хемикалија према класама токсичности.

 

 

Вести
Види све
02. јул 2020. Створени и третирани отпад, 2019.

Током 2019. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 64,5 милиона тона отпада, од чега 75,6% чини неопасни, а 24,4% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (29,2%).

Опширније
Подаци