• A
  • A
  • A
Отпад и опасне хемикалије

Статистика отпада  садржи податке о генерисаном и третираном отпаду према секторима економских делатности, а статистика  опасних хемикалија податке о потрошњи изабраних хемикалија према класама токсичности.

 

 

Вести
Види све
02. јул 2021. Створени и третирани отпад, 2020. – Претходни подаци

Током 2020. године у Републици Србији сектори: Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, Грађевинарство и сектори услужних делатности створили су 56,3 милиона тона отпада, од чега 79,9% чини неопасни, а 20,1% опасни отпад. Највећи удео створеног опасног отпада је у сектору Рударство (24,6%).

Опширније
Подаци