• A
  • A
  • A
shutterstock_254324173.jpg
01.07.2020. -
Процењен број становника у Републици Србији, 2019.


Процењен број становника у Републици Србији у 2019. години је 6 945 235. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 561 503), а 48,7% мушкарци (3 383 732). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -5,4‰.

Саопштење