• A
  • A
  • A
shutterstock_109317944.jpg
01.07.2020. -
Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, 2020.


Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2020. године.

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2668 хиљ. тона, што је за 5,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години.

Код производње малина очекује се повећање производње, у односу на прошлу годину, за 7,4%, а код вишања за 70,9%.

У поређењу са претходном годином, према стању на дан процене,у пролећној сетви 2020. године зaсејано је више кукуруза (за 3,6%), сунцокрета (за 2,6%) и соје (за 4,7%), а мање шећерне репе (за 12,0%).

У односу на десетогодишњи просек (2010–2019), производња пшенице је већа за 5,7%, док је код засејаних површина више кукуруза (за 0,1%), соје (за 32,9%) и сунцокрета (за 16,2%), а мање шећерне репе (за 33,9%) .

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.