• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
30.06.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и мај 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2020. године износи:

   – 16836,2 милионa долара – пад од  10,8% у односу на исти период претходне године;

   – 15348,7 милиона евра – пад од  8,1% у односу на исти период претходне године.


Извезено
је робе у вредности од 7046,3 мил. долара, што чини пад од 12,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 9789,9 мил. долара, што је за 9,9% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 6421,0 милиона, што је пад од 9,5% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 8927,7 милиона, што представља пад од 7,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2743,6 мил. долара, што чини смањење од 3,6% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2506,7 милиона, што је смањење од 0,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 72,0% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,8%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,1% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 786,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и производа од метала. Извоз Србије износи 1133,6 а увоз 347,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 326,6%. Изражено у еврима, извоз износи 1033,9 а увоз 317,1 мил. евра (суфицит је 716,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 326,0%).

Саопштење за јавност