• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.06.2020. -
Индекси индустријске производње, мај 2020.


Индустријска производња у Републици Србији у
мају 2020. године мања је за 9,3% у односу на мај 2019. године, док је у односу на просек 2019. године, мања за 8,8%. Индустријска производња у периоду јануар – мај 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. године, мања је за 2,6%.

Посматрано по секторима,

у мају 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 11,5%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 9,3%, и
  • сектор Рударство – пад од 3,9%,

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у мају 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

  • капиталних производа (24,5%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (12,5%),
  • енергије (11,3%), и
  • трајних производа за широку потрошњу (10,5%),

 

док је раст забележен у производњи:

  • нетрајних производа за широку потрошњу (1,7%),

 

Обим индустријске производње у мају 2020. године, у односу на мај 2019, бележи:

– пад код 21 области (учешће у структури индустријске производње – 84%), а

– раст код 8 области (учешће у структури индустријске производње – 16%).

 

Највећи утицај на пад индустријске производње у мају 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња електричне енергије, Производња моторних возила и приколица, Производња производа од гуме и пластике, Производња основних метала, и Производња деривата нафте.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 9,4%, а за прерађивачку индустрију пад од 10,0%.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2020. године, у односу на април 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 10,1% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 14,5%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у мају 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње мања је за 8,7%, а код прерађивачке индустрије мања je за 6,6%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).