• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
29.06.2020. -
Укупан превоз путника и робе, 2018. и 2019.


Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2019. години, повећан је за 1,1% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, опао је унутрашњи превоз путника за 0,8%, што је утицало на пад укупног броја превезених путника, за 0,6%. Обим рада изражен у путничким километрима, у 2019. години опао је за 0,6%, што је последица смањења обима рада у унутрашњем превозу путника за 5%, док је обим рада у међународном превозу повећан за 3,7%.

Количина превезене робе у 2019. години већа је за 4,8% у односу на претходну годину. Унутрашњи превоз робе повећан је 7,8%, док је у међународном превозу робе, забележено повећање извоза робе за  9,3%, и увоза 3,1%. у односу на 2018. годину. Обим рада, исказан у тонским километрима, повећан је за 12,6%. Повећање обима рада забележено је и у унутрашњем и у међународном превозу.