• A
  • A
  • A
shutterstock_388660693.jpg
29.06.2020. -
Основно образовање, крај школске 2018/19. године

 

На крају школске 2018/19. године у Републици Србији радило је 3 317 редовних основних школа, 1 133 матична и 2 184 издвојена одељења. Наставу је похађало укупно 524 518 ученика, 469 652 у матичним и 54 866 у издвојеним одељењима.

Први циклус основног образовања (4. разред) завршило је укупно 64 820 ученика, од којих нешто више дечака (51,7%) него девојчица (48,3%), док је комплетну основну школу (8. разред) завршило 67 765 ученика – 51,7% дечака и 48,6% девојчица.