• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
25. март 2022. Основнo oбразовање - почетак 2021/2022. школске године, 2021

На почетку школске 2021/22. године у Републици Србији радило је 3 219 редовних основних школа, 1 135 матичних и 2 084 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 507 374 ученика, 457 129 у матичним и 50 245 у издвојеним одељењима.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци