• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
29. јун 2020. Основно образовање, крај школске 2018/19. године

На крају школске 2018/19. године у Републици Србији радило је 3 317 редовних основних школа, 1 133 матична и 2 184 издвојена одељења. Наставу је похађало укупно 524 518 ученика, 469 652 у матичним и 54 866 у издвојеним одељењима.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци