• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
shutterstock_574057807.jpg
25.03.2020. - Oсновнe школe, почетак 2019/2020. школске године

На почетку школске 2019/2020. у Републици Србији радило је 3268 редовних основних школа, и то 1136 матичних и 2132 издвојених одељења.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци