• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
29. јун 2021. Основно образовање – крај школске године, 2020

На крају школске 2019/20. године у Републици Србији радило је 3 265 редовних основних школа, 1 136 матична и 2 129 издвојена одељења. Наставу је похађало укупно 515 572 ученика, 463 830 у матичним и 51 742 у издвојеним одељењима.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци