• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
01.06.2020. -
Квартални бруто домаћи производ у Републици Србији, први квартал 2020. године

 

Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, износио је 5,0%.

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2020. године од 0,6% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 19,6%, сектору информисања и комуникација, 11,8%, сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите, 11,8% и сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 4,5%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2020. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 3,2%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 3,4%, издаци за финалну потрошњу државе, 12,0%, бруто инвестиције у основна средства, 10,7%, извоз робе и услуга, 3,1% и увоз робе и услуга, 8,3%.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

Остале вести