• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
29.05.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и април 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2020. године износи:

   – 13905,2 милионa долара – пад од  5,9% у односу на исти период претходне године;

   – 12649,5 милиона евра – пад од  3,1% у односу на исти период претходне године. 

Извезено
је робе у вредности од 5767,6 мил. долара, што чини пад од 7,7% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 8137,6 мил. долара, што је за 4,6% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 5243,5 милиона, што је пад од 5,0% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 7406,0 милиона, што представља пад од 1,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2370,0 мил. долара, што чини повећање од 4,0% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2162,5 милиона, што је повећање од 7,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 70,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,1% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 647,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и производа од метала. Извоз Србије износи 916,1 а увоз 268,6 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 341,1%. Изражено у еврима, извоз износи 833,6 а увоз 244,9 мил. евра (суфицит је 588,7 мил. евра, а покривеност увоза извозом 340,4%).

Саопштење за јавност