• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.05.2020. -
Индекси индустријске производње, април 2020.


Индустријска производња у Републици Србији у
априлу 2020. године мања је за 16,6% у односу на април 2019. године, док је у односу на просек 2019. године, мања за 20,8%. Индустријска производња у периоду јануар – април 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. године, мања је за 0,8%.

Посматрано по секторима,

у априлу 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 19,9%,
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 9,9%, и
  • сектор Рударство – пад од 0,1%,

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у априлу 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу (57,4%),
  • капиталних производа (42,7%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (20,2%), и
  • нетрајних производа за широку потрошњу (16,5%),

 

док је раст забележен у производњи:

  • енергије (2,1%).

 

Обим индустријске производње у априлу 2020. године, у односу на април 2019, бележи:

– пад код 22 области (учешће у структури индустријске производње – 75%), а

– раст код 7 области (учешће у структури индустријске производње – 25%).

 

Највећи утицај на пад индустријске производње у априлу 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња производа од гуме и пластике, Производња моторних возила и приколица, Производња прехрамбених производа, Производња електричне енергије, и Производња пића.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 18,2%, а за прерађивачку индустрију пад од 22,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2020. године, у односу на март 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 17,0% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 20,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у априлу 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње мања је за 20,7%, а код прерађивачке индустрије мања je за 24,8%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).