• A
  • A
  • A
shutterstock_689023369.jpg
29.05.2020. -
Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2020.


У првом кварталу 2020. године број запослених износио је 2 877 400, а број незапослених 310 300. Стопа запослености за дати период износи 48,7% а стопа незапослености 9,7%.

Међугодишњи раст броја запослених износиo je 66 900, док је незапосленост смањена за 76 800. Стопа запослености износила је 48,7%, што је за 1,4 процентна поена (п. п.) више у односу на исти период 2019. године, док је стопа незапослености смањена за 2,4 п. п, на ниво од 9,7%. У оквиру укупне запослености дошло је до пада неформалне запослености (за 14 800) и раста формалне запослености (за 81 700). Стопа неформалне запослености смањена је за 0,9 п. п. и износи 16,2%. Поређењем резултата Анкете из првог квартала 2019. и првог квартала 2020. године видљив је неједнак регионални раст запослености у овом периоду. У Београдском региону број запослених увећан је за 41 300 а у Региону Шумадије и Западне  Србије за 31 600. Док је у Региону Војводине број запослених остао на истом нивоу, у Региону Јужне и Источне Србије број запослених је мањи за 6 100.        

У односу на четврти квартал 2019. године, у првом кварталу 2020. запосленост је смањена за 60 800, од чега је 51 400 у неформалном сектору. Запосленост је смањена у Региону Јужне и Источне Србије (-31 000), Региону Војводине (-27 900) као и у Региону Шумадијe и Западнe Србијe (-13 800), док је у Београдском региону број запослених порастао (+11  900). Поред тога што је смањена запосленост, дошло је и до смањења незапослености (-3 700) и повећања неактивности (+57 200). У односу на претходни квартал, стопа запослености је пала за 1,0 п. п., док је стопа незапослености остала на истом нивоу и износила је 9,7% у првом кварталу 2020. године. Пандемија корона вируса захватила је нашу земљу при крају првог квартала 2020. године, због чега је њен утицај на кретања на тржишту рада у том периоду занемарљив. Промене у првом кварталу 2020, у односу на четврти квартал 2019. године, које би се делимично могле довести у везу са пандемијом, али и са сезонским утицајем, јесу раст стопе неактивности за 1 п. п. и промене у структури запослености.

Остале вести