• A
  • A
  • A
shutterstock_120072142.jpg
08.05.2020. -
Снабдевање питком водом, 2019.

 

У 2019. години за потребе снабдевања питком водом захваћено је 668 милиона m3, што представља 2,1% више воде у односу на исти период 2018. године. Од укупно захваћене количине воде, 63,1% су подземне и изворске воде, 27,3% је из водотокова, а 9,6% су воде из језера и акумулација.

Укупно је корисницима испоручено 436 милиона m3, што је за 2,8% више воде од количине испоручене у 2018.

Домаћинствима је испоручено 323 милиона m3, што представља 74% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору је испоручено 47 милиона m3 (10,8%), а осталим корисницима 66 милиона m3 (15,2%).

У поређењу са претходном годином, домаћинствима је испоручено за 2% више воде, индустријском сектору 4,6% више, а осталим корисницима је испоручено 5,6% више воде.

Удео губитака воде у укупном водозахвату у 2019. години виши је за 1% у односу на референтну вредност 2018. године.

Дужина водоводне мреже у 2019. години износила је 46 419 km, што представља 4,6% више у односу на претходну годину.

Нових корисника прикључених на мрежу је за 0,7% више него 2018. године.