• A
  • A
  • A
shutterstock_168236330.jpg
07.05.2020. -
Заштита од штетног дејства вода, 2019.


Укупна површина брањена од поплава износила је 1 495 218 ha, што је у односу на 2018. годину више за 3,7%. Коришћена пољопривредна површина чини 84,5% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 419 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (76,3%), а затим Саве (19,6%) и Мораве (4,1%).

Површинским водама поплављено је 26 010 ha површине, од чега 73,8% чини коришћено пољопривредно земљиште. У сливу Мораве поплављено је 17 724 ha пољопривредне површине, што представља 92,3% од укупно коришћених пољопривредних површина.

Подземним водама поплављено је 251 ha површине, а од тога 92,0% чини коришћено пољопривредно земљиште. Коришћена пољопривредна површина поплављена је у сливу Мораве.

Системом за одводњавање покривено је 0,01% више површине него у 2018. години. Слив Дунава са 1 973 хиљ. ha има највећу површину обухваћену системом за одводњавање, а потом следе слив Саве, са 427 хиљ. ha, и Мораве, са 119 хиљ. ha. Дужина канала за одводњавање је за 1,0% већа у односу на претходну годину.

У 2019. години, површина земљишта којa је захваћена ерозијом износила је 6 090 km2, што је у односу на претходну годину више за 58,8%. Од тога је смирено 1 165 km2.