• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510P3.png
31.03.2020. -
Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2019.


У 2019. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 66 880 динарa, а издаци за личну потрошњу домаћинстава (сва домаћинства) износили су 67 099 динара. У односу на 2018. годину, просечни месечни приходи у новцу и у натури виши су за 4,9%, и издаци за личну потрошњу домаћинстава виши су за 4,1%, номинално.
 

Просечни месечни приходи у новцу и у натури домаћинстава са градског подручја износили су 69 124 динара (виши су за 5,0% номинално, у односу на 2018), а код домаћинстава са осталог подручја износили су 63 228 динара (виши су за 4,8% номинално, у односу на 2018). 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава са градског подручја износили су 69 388 динара (виши су за 4,9% номинално, у односу на 2018), док су код домаћинстава са осталог подручја износили 63 390 динара (виши су за 2,6% номинално, у односу на 2018).