• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
12.03.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, за јануар 2020.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар 2020. године износи:

   – 3503,9 милионa долара – пораст од  6,8% у односу на исти период претходне године;

   – 3153,7 милиона евра – пораст од  9,8% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 1493,1 мил. долара, што чини раст од 9,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 2010,8 мил. долара, што је за 5,0% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 1343,6 милиона, што је повећање од 12,4% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 1810,1 милиона, што представља повећање од 7,9% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 517,7 мил. долара, што чини смањење од 5,6% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 466,5 милиона, што је смањење од 3,0% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,3% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 71,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,1% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 148,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, друмских возила и обуће. Извоз Србије износи 199,8 а увоз 50,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 392,5%. Изражено у еврима, извоз износи 179,9 а увоз 45,8 мил. евра (суфицит је 134,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 392,8%).

Саопштење за јавност

Остале вести