• A
  • A
  • A
shutterstock_767091352.jpg
12.03.2020. -
Индекси потрошачких цена, фебруар 2020.


Цене производа и услуга личне потрошње у фебруару 2020. године, у односу на јануар 2020. године, у просеку су више за 0,6%. Потрошачке цене у фебруару 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,9%, док су у поређењу са децембром 2019.године повећане у просеку за 1,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Комуникације (3,8%), Алкохолна пића и дуван (2,5%), Храна и безалкохолна пића (1,2%), Рекреација и култура (0,8%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Ресторани и хотели ( за по 0,2%). Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-2,6%), Транспорт (-0,7%) и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Остале вести