• A
  • A
  • A
way-3659608_960_720.jpg
10.02.2020. -
Грађевинска делатност, IV квартал 2019.


Према подацима који су прикупљени у IV кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 54,1% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 56,3% у односу на IV квартал 2018. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, у IV кварталу 2019, вредност изведених радова, у сталним ценама, највише је повећана у Региону Војводине, 63,8%, затим у Региону Јужне и Источне Србије, 57,1%, Београдском региону, 53,4%, и у Региону Шумадије и Западнe Србије, 49,4%, у односу на исти квартал 2018. године.

Од укупне вредности радова изведених у IV кварталу 2019 на територији Републике Србије изведено је 98,8%, док је преосталих 1,2% изведено на градилиштима у иностранству.

Укупна вредност радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, порасла је за 53,8% у односу на IV квартал 2018. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 56,0%.