• A
  • A
  • A
shutterstock_92041757.jpg
31.01.2020. -
Према административним изворима 43976 запослених више него у истом периоду прошле године

Укупан број запослених у четвртом кварталу 2019. године износио је 2 202 635 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,0%, односно за 43 976 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 060 605, ван радног односа 72 544, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 69 486.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 2,7% (53 604 лица) у односу на исти квартал претходне године.

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Шумадије и Западне Србије.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 13 682 лица), Грађевинарство (раст од 9 592 лица), Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (раст од 6 411 лица), Образовање (раст од 6 353 лица) и Информисање и комуникације (раст од 4 709 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 2 812.