• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
09.01.2020. -
Наводњавање, 2019.

 

За наводњавање је у 2019. години укупно захваћено 67 692 хиљ. m3 воде, што је за 24,1% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова - 90,2%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најзаступљенији тип наводњавања био је орошавањем. Од укупне наводњаване површине орошавањем се наводњавало 92,3% површине, капањем 7,6% површине, а површински се наводњавало свега 0,1% површине.

Током 2019. године у Републици Србији наводњавано је 46 863 ha пољопривредних површина, што је за 0,2% мање него у претходној години. Оранице и баште (са 94,9%) имају највећи удео у укупно наводњаваним површинама, а потом следе воћњаци (са 4,5%) и остале пољопривредне површине (са уделом од 0,6%).