• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
29.12.2019. -
Економска кретања у Републици Србији, 2019.


Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2019. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), остварила раст од 4,0% у односу на 2018. годину.

Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства у 2019. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални раст од 14,2%.

Процењено је да је индустријска производња у 2019. години имала раст физичког обима од 0,3% у односу на претходну годину. Пољопривредна производња у 2019, у односу на 2018. годину, остварила је пад физичког обима од 0,1%.

Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2019. години има реални раст од 28,5% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 9,2%, док промет у трговини на велико бележи номинални раст од 5,1%. У сектору Услуге смештаја и исхране у 2019. години процењен је реални раст од 9,1%, док је број ноћења туриста повећан за 7,6% у односу на 2018. годину. Сектор Саобраћај и складиштење има процењени раст физичког обима од 6,4%, а област телекомуникација раст од 5,7%. Процењена спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2019. години, у односу на 2018, показује раст извоза за 8,0% и раст увоза за 7,8%.

Према резултатима Анкете о радној снази дошло је до повећања запослености и смањења незапослености. Стопа запослености у трећем кварталу 2019. године износи 49,6%, а стопа незапослености 9,5%.

Процењено је да су зараде без пореза и доприноса у 2019. години, у односу на 2018, номинално веће за 10,3%, а реално за 8,5%.

Процењена годишња стопа инфлације износи 1,9%.