• A
  • A
  • A
shutterstock_74858629.jpg
02.12.2019. -
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, III тромесечје 2019.


Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у трећем тромесечју 2019
, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 5,2%.

За првих девет месеци 2019, у поређењу са истим периодом 2018. године, укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији већа је за 2,6% у текућим ценама, односно за 1,4% у сталним ценама.