• A
  • A
  • A
docks-1776365_960_720.jpg
29.11.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и октобар 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-октобар 2019. године износи:

   – 38249,8 милионa долара – пораст од  1,4% у односу на исти период претходне године;

   – 34095,9 милиона евра – пораст од  7,5% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 16385,6 мил. долара, што чини раст од 1,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 21864,2 мил. долара, што је за 1,6% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 14607,7 милиона, и то је повећање од 7,3% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 19488,2 милиона, што представља повећање од 7,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 5478,6 мил. долара, што чини повећање од 3,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 4880,5 милиона, што је повећање од 9,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 62,5% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1907,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 2787,2 а увоз 879,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 316,8%. Изражено у еврима, извоз износи 2485,6 а увоз 784,8 мил. евра (суфицит је 1700,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 316,7%).

Саопштење за јавност