• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.11.2019. -
Индекси индустријске производње, октобар 2019.


Индустријска производња у Републици Србији у
октобру 2019. године у односу на октобар 2018. године, већа је за 0,5%, а у односу на просек 2018. године већа је за 10,5%. Индустријска производња у периоду јануар – октобар 2019. године, у поређењу са истим периодом 2018. године, мања је за 0,7%.

Посматрано по секторима,

у октобру 2019. године, у односу на исти месец 2018, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,5%,
  • сектор Рударство – пад од 1,6%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 4,2%.


Подаци о индустријској производњи по наменским групама у октобру 2019. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • интермедијарних производа, осим енергије (4,3%), и
  • капиталних производа енергије (2,3%),


 док је пад забележен у производњи:

  • нетрајних производа за широку потрошњу (1,5%),
  • енергије (2,1%), и
  • трајних производа за широку потрошњу (5,5%).


Обим индустријске производње у октобру 2019. године, у односу на октобар 2018, бележи:

   – раст код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 45%), а

   – пад код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 55%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у октобру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња папира и производа од папира, Производња моторних возила и приколица и Производња деривата нафте.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2019. године, у односу на просек 2018. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 0,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 2,0%.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2019. године, у односу на септембар 2019. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 0,1% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,9%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у октобру 2019. године, у односу на просек 2018. године, код укупне индустријске производње већа је за 10,1%, а код прерађивачке индустрије већа je за 14,2%.

Подаци о индустријској производњи у 2019. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).