• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.11.2019. -
Индекси потрошачких цена, октобар 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у октобру 2019. године, у односу на септембар 2019. године, у просеку су више за 0,1%. Потрошачке цене у октобру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,0%, док су у поређењу са децембром 2018. године повећане за 1,2%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у октобру 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Одећа и обућа (1,8%), Транспорт (0,4%), Здравство и Рекреација и култура (за по 0,2%) и Ресторани и хотели (0,1%). Пад цена је забележен у групи Образовање (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.