• A
  • A
  • A
workers-1723443_960_720.jpg
12.11.2019. -
Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, III квартал 2019.


Према подацима који су прикупљени у III кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 39,6% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 39,9% у односу на III квартал 2018. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, вредност изведених радова у III кварталу 2019. године, у сталним ценама, највише је повећана у Региону Јужне и Источне Србије, 70,2%, затим у Региону Војводине, 57,6%, Региону Шумадије и Западнe Србије, 49,2%, и у Београдском региону, 6,3%, у односу на исти квартал 2018. године.

Од укупне вредности радова изведених у III кварталу 2019. на територији Републике Србије изведено је 97,4%, док је преосталих 2,6% изведено на градилиштима у иностранству.

Укупна вредност радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, порасла је за 37,5% у односу на III квартал 2018. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 37,8%.