• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
31.10.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, за текући период и септембар 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-септембар 2019. године износи:

   – 34089,8 милионa долара – пораст од  1,6% у односу на исти период претходне године;

   – 30323,8 милиона евра – пораст од  7,9% у односу на исти период претходне године. 


Извезено
је робе у вредности од 14597,6 мил. долара, што чини раст од 0,7% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 19492,2 мил. долара, што је за 2,3% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 12986,2 милиона, и то је повећање од 7,0% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 17337,6 милиона, што представља повећање од 8,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 4894,6 мил. долара, што чини повећање од 7,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 4351,4 милиона, што је повећање од 14,1% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,1%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 62,6% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1712,8 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 2494,9 а увоз 782,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 319,0%. Изражено у еврима, извоз износи 2220,5 а увоз 696,2 мил. евра (суфицит је 1524,3 мил. евра, а покривеност увоза извозом 318,9%).

Саопштење за јавност