• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510.jpg
15.10.2019. -
Сиромаштво и социјална неједнакост, 2018.


Стопа ризика од сиромаштва
(ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду) у 2018. години износила је 24,3%, и нижа је за 1,4 процентна поена у односу на 2017.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености (ова лица су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћена, или живе у домаћинствима веома ниског интезитета рада) износила је 34,3%, и нижа је за 2,4 процентна поена у односу на 2017.

Посматрано према старости, лица од 18 до 24 године највише су била изложена ризику од сиромаштва (29,1%), као и лица млађа од 18 година (28,8%). Најнижу стопу ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година (21,1%).

Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце (53,6%), затим лица млађа од 65 година која живе у једночланим домаћинствима (37,2%).

У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица (49,0%), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (6,8%). Код самозапослених лица ова стопа износила је 31,0%, а код пензионера 17,1%.