• A
  • A
  • A
gradjevinarstvo_1.jpg
16.09.2019. -
Издате грађевинске дозволе, јул 2019.


У јулу месецу 2019. издато је 2 200 грађевинских дозвола, што је за 20,2% више него у јулу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јулу 2019. већи је за 76,1% у односу на јул 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у јулу 2019. издато је 79,9% дозволa за зграде и 20,1% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 67,6% односи се на стамбене, а 32,4% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,5%).

Према дозволама издатим у јулу 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 3 215 станова, с просечном површином од 79,9 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 7,7% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 148,7 m², а 90,7% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 71,4 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у јулу 2019. износи 79,1% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 33,3% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Подунавска област (16,7%), Сремска област (6,1%), Јужнобачка област (5,8%), и Средњобанатска област (4,0%), док се учешћа осталих области крећу од 0,1 до 3,6%.