• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
gr30.jpg
16.03.2020. - Издате грађевинске дозволе, јануар 2020.

У јануару месецу 2020. издато је 1 289 грађевинских дозвола, што је за 31,3% више него у јануару претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јануару 2020. већи је за 70,7% у односу на јануар 2019.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 289
Број станова према издатим дозволама
1 556
Површина зграда према издатим дозволама
335 659
Подаци