• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. септембар 2023. Издате грађевинске дозволе, јул 2023

У јулу месецу 2023. издато је 2 706 грађевинских дозвола, што представља повећање од 14,2% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу 82,9% дозволa односи се на зграде, а 17,1% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 81,8% дозвола издато је за стамбене, а 18,2% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (67,7%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 706
Број станова према издатим дозволама
3 099
Површина зграда према издатим дозволама
543 763
Подаци