• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
cranes-2664356_960_720.jpg
15.05.2020. - Издате грађевинске дозволе, март 2020.

У марту месецу 2020. издато је 1694 грађевинске дозволе, што је за 12,8% више него у марту претходне године.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 694
Број станова према издатим дозволама
2 953
Површина зграда према издатим дозволама
581 225
Подаци