• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. јун 2022. Издате грађевинске дозволе, април 2022

У априлу месецу 2022. издато је 2 218 грађевинских дозвола, што представља повећање од 7,6% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у априлу, 77,8% дозволa односи се на зграде, а 22,2% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 76,2% дозвола издато је за стамбене, а 23,8% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (71,0%).

 

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 218
Број станова према издатим дозволама
2 261
Површина зграда према издатим дозволама
446 195
Подаци