• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
14. мај 2021. Издате грађевинске дозволе, март 2021

У марту месецу 2021. издато је 2 029 грађевинских дозвола, што је за 19,8% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту 79,2% дозволa односи се на зграде, а 20,8% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 68,4% дозвола издато је за стамбене, а 31,6% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (73,8%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 029
Број станова према издатим дозволама
2 746
Површина зграда према издатим дозволама
506 716
Подаци