• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
site-2733678_960_720.jpg
15.07.2020. - Издате грађевинске дозволе, мај 2020.

У мају месецу 2020. издато је 1 343 грађевинске дозволе, што је за 26,3% мање него у мају претходне године. Ако се посматра период од почетка године, за првих пет месеци 2020. године, укупан број издатих дозвола смањен је за 3,8%.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 343
Број станова према издатим дозволама
3 766
Површина зграда према издатим дозволама
558 522
Подаци