• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15 октобар 2020. Издате грађевинске дозволе, август 2020.

У августу месецу 2020. издата је 2 041 грађевинска дозвола, што је за 4,4% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у августу, 84,1% дозволa односи се на зграде, а 15,9% на остале грађевине.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 041
Број станова према издатим дозволама
1 906
Површина зграда према издатим дозволама
540 521
Подаци