• A
  • A
  • A
shutterstock_74858629.jpg
02.09.2019. -
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, II тромесечје 2019.

 

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у другом тромесечју 2019, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, мања је за 7,0%.

За првих шест месеци 2019, укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у текућим ценама је на нивоу истог периода 2018.године, а у сталним ценама је већа за 2,5%.